ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มพร้อมปก ติดแล็กซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,150.-บ.) ร้านภรณ์ซีร็อกซ์ 

ประกาศวันที่ 11 ต.ค. 2562