ประกาศของอบต.

ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ โครการปรับปรุงและการจัดการขยะมูลฝอย บริเวรบ่อขยะ ม.6 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2563