ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. LPA ประจำปี 2562

https://drive.google.com/file/d/1YG3M7IYEq8zvGX3ygJMAj-_pM4SPptZt/view?usp=sharing

ข่าววันที่ 25 มิ.ย. 2562