ข่าวสาร

ประกาศกำหนดนโยบายในการบริหารงานของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1BDJY7l4q-x7lL0sRUmSyG8nE6NsAffxn/view?usp=sharing

ข่าววันที่ 8 เม.ย. 2563